Lasersko graviranje

Laserska gravura je savremena tehnika markiranja predmeta od drveta, klirita, plastike i različitih metalnih legura različitih oblika. Lasersko graviranje je takodje veoma brza i efikasna tehnika za obeležavanje, markiranje, numeraciju, dekoraciju i sl na željenim predmetima. Lasersko graviranje je tehnika koja se prožima kroz veliki broj različitih oblasti u industiji.. Laserskim graviranjem se mogu postići efekti na predmetima koji bi u drugim vrstama štampe bili veoma komplikovani za rad a samim tim bi i zahtevali više vremena za izradu. Laserska gravura je zahvalan proces brendiranja artikala jer sam otisak koji se urezuje u predmet je postojaniji od svih drugih oblika štampe. Otisak postignut laserskim graviranjem je trajan koliko i sam proizvod na kome je rađena laserska gravura.
Moguće je gravirati: priveske, olovke, upaljače, promo poklone, rokovnike, inventarne pločice, obeležavajuće pločice na ulaznim vratima i elektro ormanima, kao i pločice sa tehničkim karakteristikama na mašinama.

Get Started