Priprema za štampu predstavlja prvu fazu izrade grafičkog proizvoda.
Grafički dizajn podrazumeva kombinovanje ilustracije, fotografije, boja, simbola i teksta kojima vizuelno komuniciramo sa ciljnim grupama potrošača ili korisnicima usluga.
Naš kreativni tim je u stanju da uradi idejno rešenje ili restilizuje Vaš grafički identitet, od logotipa do vizitki, memoranduma, koverata, kataloga i dr.
Ako imate urađen dizajn – mi možemo da ga prilagodimo i uradimo pripremu za bilo koju vrstu štampe.
Tehnička fotografija je sastavni deo grafičkog dizajna i pripreme za štampu. Fotografisanjem Vaših objekata, proizvodnih pogona, proizvoda i dr. olakšava se izrada Vašeg grafičkog identiteta ili proizvoda.