Ofset štampa

image-17
Šta je?

Ofset štampa

Najzastupljeniji oblik štampe u svetu i kod nas je ofset štampa. Svoju popularnost ovaj oblik štampe duguje kvalitetnoj, efikasnoj i brzoj izradi, trajnosti štampanih proizvoda kao i mogućnosti izrade velikog tiraža i obima posla. Ofset štampa je postupak indirektne štampe, odnosno postavljanje ploče na jedan cilindar, pri čemu se ista ne otiskuje na papir već na gumenu prekrivku na drugom cilindru. Nakon toga sledi postupak otiskivanja slike na papir koji prolazi između dva cilindra. Koristi se za izradu: Kataloga, Flajera, Etiketa, Monografija, Časopisa, Knjiga, Vizit karti, Blokovske robe, Koverata, Deklaracija, Fascikli, Kesa, Omota, Postera, Ambalaže, Albuma sa sličicama, Nalepnica...