BLOKOVSKA ROBA

Blokovska roba mogu biti: otpremnice, fakture, profakture, dostavnice, vaučeri, paragon blok, uplatnice, itd. Najčešće se rade u A4, A5 i A6 formatu.
Obično se blokovska roba štampa na NCR papiru (samokopirajući papir), ali može se štampati i na ofsetnom papiru, a da se postavlja indigo između strana. Prilikom popunjavanja se kopira svaki list, ako je štampano na NCR papiru. Kako bi popunili samo onoliko primeraka koliko Vama treba potrebno je koristiti razdelni karton, dok kod ofsetnog papira samo postavite indigo ispred strana na kojima želite kopiju.
Blokovi mogu imati perforaciju (rupice ili linijice po kojima se lakše cepaju), numeraciju (serijske brojeve),a mogu da se klamuju (heftaju) kad se radi perforacija kako ne bi ispadali iz bloka.